Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden Diarienummer: A2021/01671

Publicerad

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka möjligheterna för utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Myndigheten ska utifrån befintlig kunskap föreslå insatser med fokus på samverkan mellan myndigheter och andra centrala aktörer, särskilt för att nå de utrikes födda kvinnor som i dag inte deltar i etableringsåtgärder.

Ladda ner:

För såväl hög- som lågutbildade utrikes födda kvinnor tar det längre tid än för utrikes födda män att träda in och etablera sig på den svenska arbets-marknaden. Det får konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och kvinnors ekonomiska makt och möjlighet till deltagande i samhällslivet.

Uppdraget syftar till att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten ska identifiera och lyfta goda exempel från insatser på området samt föreslå ytterligare åtgärder med fokus på samverkan. Fokus ska särskilt vara på att nå de utrikes födda kvinnor som i dag inte deltar i etableringsåtgärder och hur samverkan kan stärkas i hela kedjan av aktörer som möter utrikes födda kvinnor på vägen till arbetsmarknaden.

Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 1 500 000 kronor för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast 31 mars 2022.