Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Energimyndigheten att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Diarienummer: M2015/2853/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi oc att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige.

Ladda ner:

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Miljö- och energidepartementet senast den 17 oktober 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.