Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa insatsförmågan

Publicerad

Polismyndigheten ges i uppdrag att bedöma och redovisa hur myndighetens insatsförmåga kan säkerställas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att bedöma och redovisa Polismyndighetens samlade förmåga att hantera ett terroristattentat eller andra brottsliga angrepp på samhälle, liv och egendom. Behovet av korta responstider för insats, att kunna agera på flera platser samtidigt och under en längre period ska särskilt beaktas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Pressmeddelande: Polismyndigheten ska säkerställa insatsförmågan