Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda Diarienummer: Ku2016/01373/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 12 januari 2017. FOI ska slutrapportera uppdraget tillsammans med en ekonomisk redovisning senast 6 mars 2019.

Ladda ner: