Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för delaktighet om särskilda insatser för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden Diarienummer: Ku2017/01799/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet (MFD) att vidta kunskapshöjande åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att vidta lämpliga åtgärder för att öka och sprida kunskap om diskriminering av personer med funktionsnedsättning och hur den kan motverkas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att öka förutsättningarna för arbetsgivare, och för andra aktörer som kan bedömas vara relevanta, att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Laddar...