Uppdrag till Rädda Barnen att fortsätta driva orostelefonen om radikalisering Diarienummer: Ku2017/02540/D

Regeringen ger Rädda Barnen i uppdrag att till och med den 31 mars 2018 fortsätta att driva den orostelefon som de sedan februari 2017 har ansvarat för, enligt en överenskommelse med den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Ladda ner: