Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter Diarienummer: Ju2018/01866/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet, även innefattande frågor om id-stölder.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att genomföra en nationell informationskampanj i syfte att öka målgruppernas kunskap om vilka grundläggande säkerhetsåtgärder som kan och bör vidtas för att skydda sig mot it-incidenter inklusive id-stölder.

I den del av uppdraget som rör id-stölder ska MSB samverka med Polismyndigheten. I den del av uppdraget som rör små och medelstora företag ska MSB samverka med Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket, som är centrala aktörer för den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. Vid behov ska MSB även samverka med relevanta branschorganisationer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Pressmeddelande: Motståndskraften mot it-incidenter ska öka

Laddar...