Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att administrera och fördela medel till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet 2018-2020 Diarienummer: S2018/03797/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar till Socialstyrelsen att under 2018 till 2020 administrera och fördela pengar för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. I uppdraget ingår att löpande följa upp hur pengarna används.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att för perioden 1 juli–31 december 2018 fördela 15 000 000 kronor till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet.

Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget löpande informera
Regeringskansliet.  

Socialstyrelsen ska und 2019 och 2020 rapportera till Regeringskansliet. Rapporter ska lämnas senast den 1 november 2019 och 2020. Socialstyrelsen ska slutrapportera uppdraget senast den 1 november 2021.