Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Tilläggsuppdrag om mer rörelse i skolan Diarienummer: U2018/02965/S

Publicerad

Ladda ner:

Skolverk får i uppdrag att analysera om undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör utökas genom att undervisningstiden i elevens val minskas. Om det bedöms vara lämpligt ska sådana förslag lämnas. I uppdraget ingår även att i så fall analysera i vilka årskurser en sådan eventuell utökning ger störst effekt samt att utforma förslagen därefter. I uppdraget ingår också att analysera hur en eventuell utökning bäst samverkar med de författningsändringar som Skolverket ska föreslå i uppdraget om mer rörelse (U2018/01430/S).

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 31 januari 2019.