Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet Diarienummer: S2018/03929/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Trafikverket att analysera konsekvenserna för myndigheternas administration efter den reformering av bilstödet som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Ladda ner:

Myndigheterna ska gemensamt redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 januari 2019.

Genväg