Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap om riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård Diarienummer: A2018/01213/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning för 2018.