Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser Diarienummer: A2019/01324/MRB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att tillsammans med Arbetsmiljöverket utveckla den
digitala plattform som togs fram i samband med uppdraget
(Ku2018/00556/DISK) där det i dag finns samlad information om
diskrimineringslagens (2008:567) och arbetsmiljölagens (1977:1160) krav samt att sprida information om plattformen. I genomförandet av uppdraget ska DO samråda med Jämställdhetsmyndigheten.
DO ska vidare vidta åtgärder för att arbetsgivare ska ha kännedom om
diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet)
senast den 1 april 2020.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.