Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel för att utveckla och stärka kontaktmöjligheterna till följd av spridningen av covid-19 till verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa Diarienummer: S2020/03317/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala 24 miljoner till regionerna. Pengarna ska användas till att utveckla och stärka möjligheterna till kontakter vid verksamheter för patienter med psykisk ohälsa.

Ladda ner:

Kontakterna ska ske genom digitala lösningar. Anhöriga och patienter ska kunna kommunicera digitalt när fysiska besök inte är möjliga till följd av covid-19.