Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering Diarienummer: Ku2020/01108/CSM

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2020–2023 vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet inom ramen för skrivelsen En samordnad och långsiktig strategin för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56).

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska:

 • Sprida information och kunskap bland romer om det stöd som
  myndigheten kan erbjuda, samt se till att enskilda arbetssökande hos
  förmedlingen får den hjälp de behöver.
 • Stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av
  myndighetens insatser.
 • Säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten nödvändiga
  kunskaper om romer som nationell minoritet.
 • Utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter med så
  kallade nulägesbeskrivningar.
Laddar...