Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod Diarienummer: I2020/01827/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037.

Ladda ner: