Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi Diarienummer: A2020/01669/MRB

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. Myndigheten ska beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten får för uppdragets genomförande 2020 använda högst 250 000 kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 7. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars
2021.

Myndigheten ska redovisa uppdraget samt lämna en ekonomisk
redovisning av använda medel till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022. En delredovisning ska även lämnas den 1 mars 2021. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 500 000 kronor.

Laddar...