Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd Diarienummer: A2021/01350

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att förbereda inrättandet av ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, så att den nya verksamheten ska kunna inleda sitt arbete den 1 oktober 2022.

Ladda ner:

Myndigheten ska analysera förutsättningarna med utgångspunkt i de förslag som lämnats och de bedömningar som gjorts i promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16).