Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidareförsälja eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till annan samhällsviktig verksamhet Diarienummer: S2021/05370

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att sälja eventuellt överskott av bland annat skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning. Överskottet ska säljas till myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Ladda ner:

Socialstyrelsen får vidareförsälja utrustningen efter det att myndigheten har säkerställt behoven inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta under förutsättning att försäljningen sker med full kostnadstäckning.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2021.