Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet Diarienummer: A2021/01912

Publicerad

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ta fram och sprida utbildningsmaterial främst riktat till elever i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen samt deltagare inom folkhögskolan.

Forum för levande historia ska inom ramen för uppdraget synliggöra Sveriges historiska arv som delaktig i slaveriet och den transatlantiska slavhandeln.

Slaveriet av människor från Afrika genom historien och den transatlantiska slavhandeln kan som helhet påverka förekomsten av rasism mot personer med afrikanskt ursprung världen över. Att synliggöra slaveriets historia kan därför utgöra ett bidrag i arbetet med att förebygga och motverka afrofobi idag.

Vid genomförandet av uppdraget ska Forum för levande historia inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk och samråda med organisationer inom det civila samhället och relevanta forskare.

Forum för levande historia ska senast den 1 mars 2023 lämna redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Laddar...