Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdrag gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap Diarienummer: S2021/05469

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap samt identifiera och kartlägga kommunernas behov av stöd för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Ladda ner: