Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram kunskap om människors livsvillkor inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott Diarienummer: A2021/02084

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att framställa en rapport som visar på människors livsvillkor avseende ekonomi. Rapporten ska baseras på befintliga data och redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

Ladda ner:

Rapporten ska ge ökad kunskap om hur de ekonomiska livsvillkoren för personer med utomeuropeisk bakgrund som har bott en längre tid i Sverige ser ut och eventuellt skiljer sig från de ekonomiska livsvillkoren för personer med svensk bakgrund (se vidare under rubriken Undersökningsgrupp och jämförelsegrupp).

En redovisning i form av en rapport om undersökningsgruppens livsvillkor avseende ekonomi ska lämnas av SCB till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 29 april 2022. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

För uppdraget får SCB under 2021 använda högst 400 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2021 uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 10. 

Laddar...