Uppdrag till Polismyndigheten att öka kännedomen om och användningen av informationsmaterial om hatbrott

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att öka kännedomen om och användningen av det informationsmaterial som myndigheten tagit fram som en del i Polismuseets utställning Vi & Dom - om hatbrott.

Ladda ner:

Polismyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 31 mars 2022. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande, bedömning av utfall och ekonomisk redovisning.