Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten Diarienummer: KN2023/03426

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning av relevant information mellan den som ansöker om nätanslutning eller utökat abonnemang, distributionsnätföretag och transmissionsnätsföretag vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten.

Ladda ner:

Informationsdelningen ska syfta till att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser samt en säker och effektiv utveckling och drift av elsystemet. I uppdraget ingår att utreda vilken information som ska delas, till exempel vilken effekt som anslutningen avser, var anslutningen ska ske, och när aktörer önskar att anslutningen ska ske. Vidare ska Energimarknadsinspektionen analysera om det bör finnas någon undre gräns när man inte behöver dela informationen om ansökningen och om det ska ställas ändamålsenliga krav på mognadsgrad på ansökan från sökande.

Ansökningar om nya anslutningar bör även omfatta ansökningar om höjningar av avtalad effekt.

I uppdraget ingår att lämna förslag på nödvändiga författningsändringar för att utveckla och effektivisera informationsdelningen mellan aktörerna. Författningsförslagen ska följas av en konsekvensutredning. Av konsekvensutredningen ska framgå vilka eventuella samhällsekonomiska, offentligfinansiella och budgetära konsekvenser författningsförslagen kommer att ha.

Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen föra dialog med och inhämta kunskaper från Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och andra berörda aktörer.

Energimarknadsinspektionen ska senast den 27 mars 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet).

Laddar...