Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet Diarienummer: Ju2023/01781

Publicerad

De myndigheter som ingår i Samverkansrådet mot terrorism ska, mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget, intensifiera sin samverkan för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Ladda ner:

Säkerhetspolisen får i uppdrag att samordna en långsiktig utveckling av arbetet mot terrorism inom ramen för den verksamhet som bedrivs i Samverkansrådet mot terrorism. I uppdraget ingår även att Säkerhetspolisen, i samråd med övriga myndigheter, överväger och avgör vilka myndigheter som ska ingå i rådet.

Utifrån de erfarenheter som har vunnits i andra myndighetssamarbeten ska de myndigheter som i nuläget har ett mer operativt samarbete, dvs. Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten, vidta åtgärder för att förstärka sitt operativa samarbete för att bekämpa terrorism och därigenom stärka de brottsbekämpande myndigheternas arbete med att agera mot individer som bedöms utgöra ett terrorhot.

Säkerhetspolisen ska, i samverkan med övriga myndigheter, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2024, den 1 september 2025 och den 1 september 2026. Uppdraget till myndigheterna ska finansieras inom befintliga finansiella ramar.

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk med 15 myndigheter som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism. Rådet bildades 2005 på Säkerhetspolisens initiativ.

Laddar...