Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 procent till 90 procent Diarienummer: Fi2024/00170

Publicerad

Ladda ner:

I syfte att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende, sänka tröskeln för inträde på den ägda bostadsmarknaden och bidra till att färre bolånetagare kompletterar lån mot säkerhet i bostad med lån utan säkerhet (blancolån) vid bostadsköp, samtidigt som riskerna med hushållens skuldsättning begränsas, ger regeringen Finansinspektionen i uppdrag att ta ställning till en höjning av begränsningen av belåningsgraden vid i krediter mot säkerhet i bostad (bolånetaket) från 85 procent till 90 procent.

Finansinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 23 februari 2024.