Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att redovisa hur arbetet med tillsyn inom säkerhetsskyddsområdet har bedrivits

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen och Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa hur den egna myndighetens tillsynsarbete enligt säkerhetsskyddslagstiftningen har bedrivits och fungerat under perioden 1 januari 2021–31 december 2023.

Ladda ner:

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2024 skriftligen var för sig redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till det departement som myndigheten hör till).

Laddar...