Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka stödet för planering av krigsorganisation inom civilt försvar Diarienummer: Fö2024/00054

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att stärka stödet för civila aktörers planering för att under höjd beredskap kunna övergå till krigsorganisation.

Ladda ner:

Myndigheten ska:

  • Utveckla det stöd som redan finns kring krigsorganisation och krigsplacering med fokus på de delar som handlar om att ta fram en krigsorganisation.
  • Utveckla formerna för hur stöd ges till olika aktörer när det gäller arbetet med att ta fram en krigsorganisation.
  • Redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit och vilka ytterligare åtgärder som planeras enligt ovan för att stärka det sammanhängande stödet för analys och planering av de olika delar som ingår i krigsorganisationsarbetet.

MSB ska vid behov föra dialog med sektorsansvariga myndigheter i
genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2024.

Laddar...