Remiss SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning m.m. Diarienummer: Ju2016/01882/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 juni 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.