Remiss av promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Diarienummer: Ju2016/07692/L4

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen remitterat promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 9 december 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.