Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag; Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke farligt byggnads- och rivningsavfall Diarienummer: M2017/00594/Ke

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om Naturvårdsverkets redovisning av två regeringsuppdrag; Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke farligt byggnads- och rivningsavfall.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 15 juni 2017.