Remiss Ds 2017:24 Skjutvapen och explosiva varor - skärpt straff för de grova brotten Diarienummer: Ju2017/04207/BIRS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat Skjutvapen och explosiva varor - skärpt straff för de grova brotten" (Ds 2017:24).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 juli 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.