Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten Ds 2017:24

Publicerad

Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat. Även dödligt våld där skjutvapen varit involverat har ökat.

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås därför att minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år. Vidare föreslås att minimistraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Även vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

    Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.

Riksdagsbeslut (1 st)