Hoppa till huvudinnehåll

Remiss SOU 2017:46 Stärkt ordning och säkerhet i domstol Diarienummer: Ju2017/04740/DOM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser regeringen har skickat betänkandet Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...