Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt ordning och säkerhet i domstol SOU 2017:46

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar.

Ladda ner:

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

 • Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens. Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.
 • Reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.
 • Det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Lagtexten förtydligas även så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.
 • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.
 • Något allmänt förbud mot att i domstol bära kläder, emblem eller symboler som anspelar på vissa organisationer föreslås inte. Ett sådant förbud bedöms inte vara förenligt med grundlagen.

Pressmeddelande: Utredare överlämnade förslag för att domstolar ska vara trygga och säkra miljöer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

  En särskild utredare ska se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar. Förslagen ska underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen så att domstolarna kan vara trygga och säkra miljöer för alla som medverkar i en domstolsförhandling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Stärkt ordning och säkerhet i domstol

  Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Proposition (1 st)

 • Stärkt ordning och säkerhet i domstol

  Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.