Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare överlämnade förslag för att domstolar ska vara trygga och säkra miljöer

Publicerad

Barbro Thorblad har i dag lämnat över betänkandet Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen presenterar en rad nya förslag för att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i domstolarnas lokaler.

– Det är oerhört viktigt att parter och vittnen kan lämna sina berättelser utan att känna sig hotade eller påverkade av andra personer. Jag är därför glad över att utredningen kommer med så många konkreta förslag för att förbättra ordningen och säkerheten i våra domstolar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

  • Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens. Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.
  • Reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.
  • Det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Lagtexten förtydligas även så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.
  • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.
  • Något allmänt förbud mot att i domstol bära kläder, emblem eller symboler som anspelar på vissa organisationer föreslås inte. Ett sådant förbud bedöms inte vara förenligt med grundlagen.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh