Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Publicerad

Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Ladda ner:

Regeringen föreslår följande:

 • Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att delta genom videokonferens.
 • Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl.
 • En part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar ska kunna utvisas ur rättssalen under ett förhör eller andra delar av ett sammanträde. En åhörare ska också i vissa fall kunna avvisas helt från domstolens lokaler.
 • Förbudet mot att fotografera i rättssalen ska utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet ska skärpas.
 • Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad.
 • Ordföranden ska få en starkare roll och bättre förutsättningar att agera mot störningar.
 • Säkerhetskontrollen ska bli effektivare genom att fler personer ska omfattas av den. Giltighetstiden för kontrollen förlängs dessutom till sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Pressmeddelande: Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

  En särskild utredare ska se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar. Förslagen ska underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen så att domstolarna kan vara trygga och säkra miljöer för alla som medverkar i en domstolsförhandling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Stärkt ordning och säkerhet i domstol

  Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Proposition (1 st)

 • Stärkt ordning och säkerhet i domstol

  Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Laddar...