Remiss av Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:64 Delbetänkande Detaljplanekravet. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31 oktober 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Justitieombudsmannen GO)
2. Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen
3. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
4. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen
5. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
6. Blekinge tekniska högskola
7. Boverket
8. Domstolsverket
9. Folkhälsomyndigheten
10. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas)
11. Fortifikationsverket
12. Försvarets radioanstalt
13. Försvarsmakten
14. Havs- och vattenmyndigheten
15. Konkurrensverket
16. Kungl. Tekniska högskolan
17. Lantmäteriet
18. Länsstyrelsen i Blekinge län
19. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
20. Länsstyrelsen i Jönköpings län
21. Länsstyrelsen i Norrbottens län
22. Länsstyrelsen i Skåne län
23. Länsstyrelsen i Stockholms län
24. Länsstyrelsen i Södermanlands län
25. Länsstyrelsen i Västmanland
26. Länsstyrelsen i Örebro län
27. Myndigheten för delaktighet
28. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
29. Naturvårdsverket
30. Polismyndigheten
31. Riksantikvarieämbetet
32. Sametinget
33. Skogsstyrelsen
34. Statens centrum för arkitektur och design
35. Statens energimyndighet
36. Statens fastighetsverk
37. Statens geotekniska institut
38. Statens jordbruksverk
39. Statistiska centralbyrån
40. Statskontoret
41. Sveriges geologiska undersökning
42. Sveriges lantbruksuniversitet
43. Sveriges metrologiska och hydrologiska institut
44. Tillväxtverket
45. Tillväxtverket, Regelrådet
46. Trafikverket
47. Transportstyrelsen
48. Uppsala universitet, juridiska fakulteten
49. Åklagarmyndigheten
50. Västernorrlands läns landsting
51. Västra Götalandsregionen
52. Region Kronoberg
53. Region Östergötland
54. Stockholms läns landsting
55. Upplands-Väsby kommun
56. Huddinge kommun
57. Stockholms kommun
58. Nacka kommun
59. Sundbybergs kommun
60. Uppsala kommun
61. Trosa kommun
62. Linköpings kommun
63. Söderköpings kommun
64. Vetlanda kommun
65. Mörbylånga kommun
66. Västerviks kommun
67. Gotlands kommun
68. Olofströms kommun
69. Lomma kommun
70. Båstads kommun
71. Malmö kommun
72. Helsingborgs kommun
73. Kristianstad kommun
74. Varbergs kommun
75. Kungsbacka kommun
76. Orust kommun
77. Tibro kommun
78. Göteborgs kommun
79. Mölndals kommun
80. Kristinehamns kommun
81. Örebro kommun
82. Västerås kommun
83. Rättviks kommun
84. Avesta kommun
85. Sandvikens kommun
86. Söderhamns kommun
87. Sundsvalls kommun
88. Åre kommun
89. Vännäs kommun
90. Skellefteå kommun
91. Luleå kommun
92. Kiruna kommun
93. Sveriges advokatsamfund
94. Bygg Partner i Dalarna AB
95. Byggherrarna Sverige AB
96. Fastighetsägarna Sverige
97. Föreningen för samhällsplanering
98. Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och
Byggnads nämnds sekreterare
99. Föreningen Sveriges stadsbyggare
100. Ikano Bostad AB
101. I Q Samhälls byggnad
102. JM AB
103. Jägarnas riksförbund
104. Lantbrukarnas riksförbund
105. Lantbrukarnas riksförbund, Skogsägarna
106. Naturskyddsföreningen
107. Näringslivets regelnämnd
108. Riksförbundet Enskilda vägar
109. Samhälls byggarna
110. Skanska Sverige
111. Skogsindustrierna
112. Skogssällskapet
113. Småkom
114. Sveaskog
115. Svenska Byggnadsvårdsföreningen
116. Svenska Jägareförbundet
117. Svenska samers riksförbund
118. Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO)
119. Sveriges Arkitekter
120. Sveriges Byggindustrier
121. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
122. Sveriges Stadsarkitektförening
123. Trä- och möbelföretagen
124. Villaägarnas Riksförbund

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.