Hoppa till huvudinnehåll

Remiss SOU 2017:68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor Diarienummer: Ju2017/07064/DOM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 12 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...