Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer Diarienummer: S2017/05543/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat DS 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är 22 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.