Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden Fi2018/00823/S3

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...