Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk Diarienummer: Fi2018/00758/V

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Finansdepartementet gällande promemorian Avvecklingssystem som inte omfattas av EUs regelverk.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2 juli 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.