Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2018:32 Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering Diarienummer: S2018/04043/SF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2018:32 Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 24 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.