Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens Diarienummer: Ju2022/03499

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remit­terat Europeiska kom­missionens förslag till nytt direktiv om produkt­ansvar och direktiv om skade­stånds­ansvar gällande arti­ficiell intelligens.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 17 februari 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...