Artikel från Finansdepartementet

Datum för budgetarbetet

På denna sida samlas datum för förslag och beslut som rör statens budget.

18 september 2019

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2020 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen

18 juni 2019

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2019 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2019 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2019)

10 april 2019

Regeringen lämnade 2019 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen

December 2018

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2019

21 december 2018

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

12 december 2018

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2019

Riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2018 (förslag i Höständringsbudgeten för 2018)

15 november 2018

Övergångsregeringen lämnade Budgetpropositionen för 2019 till riksdagen den 15 november 2018.

Övergångsregeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2018 till riksdagen den 15 november 2018.

20 juni 2018

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2018 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2018 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2018)

16 april 2018

Regeringen lämnade 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2018 till riksdagen

December 2017

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2018

15 december 2017

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

22 november 2017

Riksdagen beslutade om ekonomiska ramar för statens budget 2018 samt skatteförslagen i budgetpropositionen för 2018 
Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2017 (förslag i Höständringsbudgeten för 2017) 

20 september 2017

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2018 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2017 till riksdagen

21 juni 2017

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2017 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2017)

Riksdagen beslutade om Riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2017 års ekonomiska vårproposition)

7 juni 2017

Riksdagen beslutade om ändring av fördelning av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden (förslag i 2017 års ekonomiska vårproposition)

18 april 2017

Regeringen lämnade 2017 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen

December 2016

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2017

16 december 2016

Riksdagens finansutskott sammanställde alla riksdagsbeslut om statens budget

23 november 2016

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2017

20 september 2016

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2017 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2016 till riksdagen

21 juni 2016

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2016 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2016)

Riksdagen beslutade om Riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2016 års ekonomiska vårproposition)  

15 juni 2016

Riksdagen beslutade om ändring av fördelning av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden (förslag i 2016 års ekonomiska vårproposition)

13 april 2016

Regeringen lämnade 2016 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2016 till riksdagen

Äldre budgetförslag

Äldre förslag och beslut finns på riksdagens hemsida.