Artikel från Finansdepartementet

Datum för budgetarbetet

På denna sida samlas datum för förslag och beslut som rör statens budget.

22 juni 2022

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 ( förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 ( förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk) 

21 juni 2022

Riksdagen beslutade om ändingar i statens budget för 2022 ( förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 (förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB

17 juni 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina till riksdagen

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk till riksdagen

7 juni 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB till riksdagen

2 juni 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk till riksdagen 

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser till riksdagen

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina till riksdagen 

27 april 2022

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 (förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser)

19 april 2022

Regeringen lämnade 2022 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudget för 2022 till riksdagen

13 april 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser till riksdagen.

7 april 2022

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 ( förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser).

25 mars 2022 

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser till riksdagen 

17 mars 2022 

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 (förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina)

14 mars 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina till riksdagen

24 februari 2022

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 (förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser).

3 februari 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser till riksdagen

2 februari 2022

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2022 (förslag i Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset)

20 januari 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Fler åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset till riksdagen

18 januari 2022

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

24 november 2021

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2022

Riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Höständringsbudgeten för 2021)

20 september 2021 

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2022 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen

23 juni 2021

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

16 juni 2021

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2021 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2021)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021)

10 juni 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

25 maj 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 till riksdagen

21 april 2021

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

15 april 2021

Regeringen lämnade 2021 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen

6 april 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

24 mars 2021

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset)

10 mars 2021

Regeringen lämnad Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset till riksdagen 

3 mars 2021

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen)

25 februari 2021

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

3 februari 2021

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 (förslag i Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

26 januari 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

19 januari 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

12 januari 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen till riksdagen

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

December 2020

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2021

18 december 2020

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

25 november 2020

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2021

Riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Höständringsbudgeten för 2020)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 ( förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall)

11 november 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset)

3 november 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper till riksdagen

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall till riksdagen

23 september 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset)

21 september 2020

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2021 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen

10 september 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset till riksdagen

23 juni 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

17 juni 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

16 juni 2020

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2020 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2020)

15 juni 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

10 juni 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

3 juni 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset)

27 maj 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset)

20 maj 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

14 maj 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 - Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

15 april 2020

Regeringen lämnade 2020 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen

8 april

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset)

3 april 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset)

2 april 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset)

1 april 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag)

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen 

30 mars 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset  till riksdagen

26 mars

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag till riksdagen 

19 mars 2020

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2020 (förslag i Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset)

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen

17 mars 2020

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset till riksdagen 

19 februari 2020

Riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2020

December 2019

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2020

18 december 2019

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

27 november 2019

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2020

Riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2019 (förslag i Höständringsbudgeten för 2019)

18 september 2019

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2020 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen

18 juni 2019

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2019 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2019 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2019)

10 april 2019

Regeringen lämnade 2019 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen

December 2018

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2019

21 december 2018

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

12 december 2018

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2019

Riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2018 (förslag i Höständringsbudgeten för 2018)

15 november 2018

Övergångsregeringen lämnade Budgetpropositionen för 2019 till riksdagen den 15 november 2018.

Övergångsregeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2018 till riksdagen den 15 november 2018.

20 juni 2018

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2018 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2018 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2018)

16 april 2018

Regeringen lämnade 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2018 till riksdagen

December 2017

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2018

15 december 2017

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

22 november 2017

Riksdagen beslutade om ekonomiska ramar för statens budget 2018 samt skatteförslagen i budgetpropositionen för 2018 
Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2017 (förslag i Höständringsbudgeten för 2017) 

20 september 2017

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2018 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2017 till riksdagen

21 juni 2017

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2017 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2017)

Riksdagen beslutade om Riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2017 års ekonomiska vårproposition)

7 juni 2017

Riksdagen beslutade om ändring av fördelning av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden (förslag i 2017 års ekonomiska vårproposition)

18 april 2017

Regeringen lämnade 2017 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen

December 2016

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2017

16 december 2016

Riksdagens finansutskott sammanställde alla riksdagsbeslut om statens budget

23 november 2016

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2017

20 september 2016

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2017 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2016 till riksdagen

21 juni 2016

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2016 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2016)

Riksdagen beslutade om Riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2016 års ekonomiska vårproposition)  

15 juni 2016

Riksdagen beslutade om ändring av fördelning av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden (förslag i 2016 års ekonomiska vårproposition)

13 april 2016

Regeringen lämnade 2016 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2016 till riksdagen

Äldre budgetförslag

Äldre förslag och beslut finns på riksdagens hemsida.