Datum för budgetarbetet

På denna sida samlas datum för förslag och beslut som rör statens budget.

December 2018

Riksdagen beslutar om ekonomiska ramar och fördelningen inom utgiftsområdena för statens budget 2019

15 november 2018

Övergångsregeringen lämnade Budgetpropositionen för 2019 till riksdagen den 15 november 2018.

Övergångsregeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2018 till riksdagen den 15 november 2018.

20 juni 2018

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2018 års ekonomiska vårproposition)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2018 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2018)

16 april 2018

Regeringen lämnade 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2018 till riksdagen

December 2017

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2018

15 december 2017

Riksdagsbehandlingen avslutad
Riksdagens sammanställning av budgeten samt länkar till beslut om respektive utgiftsområde

22 november 2017

Riksdagen beslutade om ekonomiska ramar för statens budget 2018 samt skatteförslagen i budgetpropositionen för 2018 

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2017 (förslag i Höständringsbudgeten för 2017) 

20 september 2017

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2018 till riksdagen

Regeringen lämnade Höständringsbudgeten för 2017 till riksdagen

21 juni 2017

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2017 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2017)

Riksdagen beslutade om Riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2017 års ekonomiska vårproposition)

7 juni 2017

Riksdagen beslutade om ändring av fördelning av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden (förslag i 2017 års ekonomiska vårproposition)

18 april 2017

Regeringen lämnade 2017 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen

December 2016

Regeringen utfärdade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för 2017

16 december 2016

Riksdagens finansutskott sammanställde alla riksdagsbeslut om statens budget

23 november 2016

Riksdagens rambeslut om statens budget för 2017

20 september 2016

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2017 till riksdagen

Regringen lämnade Höständringsbudgeten för 2016 till riksdagen

21 juni 2016

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2016 (förslag i Vårändringsbudgeten för 2016)

Riksdagen beslutade om Riktlinjer för den ekonomiska politiken (förslag i 2016 års ekonomiska vårproposition)  

15 juni 2016

Riksdagen beslutade om ändring av fördelning av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden (förslag i 2016 års ekonomiska vårproposition)

13 april 2016

Regeringen lämnade 2016 års ekonomiska vårproposition till riksdagen

Regeringen lämnade Vårändringsbudgeten för 2016 till riksdagen

När ska budgetpropositionen lämnas till riksdagen?

I normalfallet ska regeringens budgetproposition lämnas till riksdagen senast den 20 september varje år. Men under ett valår finns det särskilda regler för när budgetpropositionen ska överlämnas:

- De år då riksdagsval hålls i september ska budgetpropositionen lämnas till riksdagen senast två veckor efter riksmötets öppnande.

- Om detta till följd av ett regeringsskifte inte är möjligt, ska budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november.

- Oavsett om en ny regering tillträtt eller inte ska en budgetproposition alltid överlämnas senast den 15 november. Det innebär att en övergångsregering kan behöva lämna en sådan proposition.

Äldre budgetförslag

Äldre förslag och beslut finns på riksdagens hemsida.