Niger

Sverige och Niger har begränsade relationer. Sverige har inget bilateralt utvecklingssamarbete med Niger men bidrar genom EU:s bistånd. Sverige bidrar med personal till EU:s till civila GSFP-insats EUCAP Sahel Niger. Sverige ger omfattande humanitärt stöd till Sahelregionen, inklusive Niger. Sveriges humanitära bistånd till Niger via Sida uppgick till 50,66 miljoner kronor under 2018. Den svenska handeln med Niger är mycket blygsam.

Sveriges ambassad i Bamako (Mali) täcker sidoackrediteringslandet Niger. Nigers ambassadör till Sverige är sidoackrediterad från Köpenhamn.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Niger

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5 träffar.