Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Niger

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Niger samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Niger är fattigdomen utbredd, den statliga närvaron är låg i stora delar av landet och rättsstaten är svag. Laglöshet och terrorism är utbrett, vilket påverkar människors möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Utrymmet för det civila samhället och den politiska oppositionen har minskat, bland annat genom frihetsberövanden av demonstranter på sätt som står i strid med mötes- och demonstrationsfriheten samt vissa fall av blockeringar av digitala plattformar för sociala medier. Korruptionen är utbredd. En nationell institution med uppgift att bekämpa korruption inrättades 2016. Närmare hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och Niger rankas sist i UNDP:s index för mänsklig utveckling.

Väpnade gruppers närvaro och agerande i delar av landet har förvärrat säkerhetsläget och därmed situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ytterligare. Många civila har skadats och dött i attacker utförda av våldsfrämjande extremistgrupper. Uppgifter om påtvingade försvinnanden och godtyckliga frihetsberövanden genomförda av nigeriska säkerhetsstyrkor i kampen mot terrorismen förekommer.

Den sittande presidenten Mahamadou Issoufou valdes om i början av 2016 efter en kampanjperiod präglad av demonstrationer av oppositionella samt begränsningar av mötes-, demonstrations- och yttrandefriheterna. Hama Amadou från Nigers näst största parti Moden greps några månader innan valet anklagad för människohandel och drev sin valkampanj från ett fängelse.

Den omfattande migrationen till, inom och från landet utgör en särskild utmaning för Niger. Enligt FN var runt 300 000 internflyktingar i behov av humanitär hjälp under 2016. En stor del av de flyktingar och migranter som tar sig från Västafrika till Europa reser genom Niger. Uppgifter om utbredd människohandel förekommer, även om regeringen vidtagit åtgärder mot detta, bland annat genom att en nationell kommission för samordning av arbetet mot människohandel har etablerats.

Våld mot kvinnor är utbrett. Barnarbete är vanligt förekommande, liksom barnäktenskap. Hbtq-personer diskrimineras. En stor del av befolkningen saknar tillgång till hälso- och sjukvård.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.