Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Skriftligt uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av Johan Gustafssons frisläppande

Publicerad

Det är med stor glädje som jag kan meddela att Johan Gustafsson har frisläppts och kan återvända till Sverige. Johans situation har berört många av oss och omfattande ansträngningar har gjorts för att få honom frisläppt.

Regeringen vill särskilt lyfta fram den goda samverkan som har präglat arbetet mellan UD, Polisens Nationella operativa avdelning och andra svenska och utländska myndigheter. Ett arbete som slutligen möjliggjorde att Johan kan komma hem.

Jag vill uppmana alla att visa hänsyn i förhållande till Johan och hans familj och låta dem själva välja om och när de uttalar sig.

Kontakt