Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Näringsdepartementet

Uttalande av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med anledning av EU:s fiskepartnerskapsavtal med Marocko

Publicerad

Sverige meddelade vid Coreper den 14 februari att Sverige avser att rösta nej till att ge EU-kommission ett mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll till EU:s fiskepartnerskapsavtal med Marocko. Detta då Sverige anser att det förslagna mandatet inte uppfyller de krav som folkrätten ställer. Ställningstagandet är identiskt med tidigare svenskt agerande i frågan. Sverige röstade också 2012 nej till att ge EU-kommissionen ett förhandlingsmandat till ett nytt protokoll.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00