Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av händelserna i Vetlanda

Publicerad

(Ny version) Statsminister Stefan Löfven, den 3 mars 2021

I kväll tänker jag på de som skadats i Vetlanda och deras anhöriga. Jag fördömer det här fruktansvärda våldet. 

Vi möter dessa avskyvärda handlingar med samhällets samlade kraft. 

Just nu är det inte klart exakt vad som hänt och vad motivet varit, men polisen beskriver att en ensam gärningsman attackerat och allvarligt skadat flera personer i centrala Vetlanda. En misstänkt gärningsman är gripen. Mot bakgrund av vad som kommit fram hittills i polisutredningen har åklagare inlett en förundersökning om terroristbrott.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har en nära samverkan vid händelser som denna. De bedömer kontinuerligt om det finns skäl att vidta säkerhetshöjande åtgärder och har beredskap för att göra det om det behövs.

Polismyndigheten vidtar nu utredande och trygghetsskapande åtgärder och har inlett en särskild händelse för att bättre kunna hantera händelsen.

Vi har löpande kontakt med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och följer händelserna noga.

Vi blir påminda om hur skör vår trygga tillvaro är. Jag vill uppmana alla att sända en tanke till de som drabbats av våldet och till de män och kvinnor i sjukvården, polisen och i kommunen som arbetar med att vårda skadade och återupprätta tryggheten. 

Rättelse

En justering har gjorts i texten efter att den första versionen publicerades.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.