Konferens om EU:s kemikalielagstiftning

Publicerad

Den 20 oktober 2015 hålls en konferens för att uppmärksamma den så kallade Reach-lagstiftningen (EU:s lagstiftning för kontroll av farliga kemikalier). Konferensen äger rum i Bryssel, och Sverige bjuder tillsammans med andra sju andra EU-länder och Norge in berörda aktörer att delta.

Illustration: Miljö- och energidepartementet

För snart tio år sedan sjösattes en ny kemikalieförordning – Reach - som bland annat skulle generera tillräcklig kunskap om ämnenas farlighet och leda till en successiv utfasning av särskilt farliga ämnen. På konferensen ”Reach and Beyond - Challenges and Possible Options for Improvements” kommer deltagarna analysera vad som fungerar bra och mindre bra med Reach, samt ta fram rekommendationer för hur förordningen bör utvecklas i framtiden.

Konferensen är ett resultat av det upprop – ”Reach Up”- som initierades av klimat- och miljöminister Åsa Romson och miljöministrar från sju andra länder under hösten 2014. I ett brev till berörda EU-kommissionärer uppmanade ministrarna bland annat till en skärpt reglering av farliga ämnen i varor liksom till att utveckla lagstiftningen så att riskerna med hormonstörande ämnen och nanomaterial kan fångas upp.